Το NGEnvironment ξεκίνησε με έμφαση στο πρόγραμμα επαγωγής

Η ομάδα του NGEnvironment ξεκίνησε το 2019 με εργασίες για την «Επαγωγή στην Παιδαγωγική για το προσωπικό των ΜΚΟ».

Τα υφιστάμενα μέλη του προσωπικού των ΜΚΟ θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο προκειμένου να επιτύχει το καινοτόμο πλαίσιο εμβάπτισης και καθοδήγησης που προτείνεται στο περιβάλλον.

προσωπικού δεν θα έχουν καμία κατάρτιση σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις και θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια κατάλληλη διαδικασία κατάρτισης εισαγωγής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της μάθησης.

Στο πλαίσιο αυτής της κατάρτισης επαγωγής, η οποία θα είναι ως επί το πλείστον σε μορφή ηλεκτρονικής μάθησης, με βάση τους ηλεκτρονικούς πόρους, τα υφιστάμενα μέλη του προσωπικού των ΜΚΟ θα βελτιώσουν τις παιδαγωγικές τους δεξιότητες όσον αφορά την επικοινωνία, άνεση για να απαντήσουν σε ερωτήσεις, παιδαγωγικές μεθόδους, διαχείριση κινδύνων και επίλυση συγκρούσεων, μεταξύ άλλων.

Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.