Πολλαπλές Εκδηλώσεις

Οι πολλαπλές Εκδηλώσεις για την NGEnvironment θα ξεκινήσει σε μεταγενέστερο σημείο της διάρκειας του έργου.

Θα υπάρχουν πολλαπλές Εκδηλώσεις σε κάθε χώρα: