Scopuri

Există necesitatea de a instrui lideri capabili apți să-și exprime disponibilitatea de a se implica în problemele și provocările pe care le văd în jurul lor. NGEnvironment va antrena astfel de lideri, contribuind la dezvoltarea abilităților necesare pentru a găsi soluții creative la problemele locale / regionale, prin asociativism, recunoscând potențialul de leadership și valorificând astfel de calități în beneficiul mediului și al celorlalți, prin crearea de locuri de muncă, incluziune socială și cetățenie activă, împărtășind beneficii cu toți – drept adevărat obiectiv și bloc de participare democratică și deschisă a ONG-urilor și a sustenabilității. Proiectul va demonstra, așa cum intenționează Comisia Europeană, că antreprenoriatul verde este un mijloc eficient pentru stimularea ocupării forței de muncă și utilizarea eficientă a capitalului natural și social.

Proiectul își propune să sublinieze faptul că 1) grupuri independente de cetățeni organizați sub forma unui ONG pot avea un impact pozitiv semnificativ în comunitatea lor, stimulând schimbarea, angajându-se în noi modele participative de guvernare și luare a deciziilor conduse de colegi, care în final pot conduce la societăți mai încrezătoare, fericite, informate și la societăți mai contributive; și că 2) atât de necesarele întreprinderi sustenabile și ecologice pot, de asemenea, să promoveze incluziunea socială și să reprezinte un adevărat impact social. NGEnvironment va oferi dovezi și apoi va învăța de ce „obiectivele verzi” ar trebui să fie încorporate în viața și atitudinile de zi cu zi ale tuturor, deoarece protecția resurselor naturale și a mediului afectează în mod direct fiecare cetățean în parte.