Privire de ansamblu asupra reuniunii

Scurtă informare cu privire la reuniunile NGEnvironment:

Reuniunea 1:

Reuniunea 1 a partenerilor a avea loc în Portugalia. În cadrul acestei reuniuni va fi convenit un cadru pentru managementul calității; se vor stabili ghiduri pentru implicarea părților interesate; va fi convenit un cadru de cercetare; va fi convenit cadrul de formare care să includă matricea rezultatelor învățării și strategia pedagogică; va fi convenită o strategie de valorificare care să contureze rolurile, responsabilitățile și sarcinile cheie care trebuie îndeplinite de fiecare partener; va fi convenită o strategie de imagine a proiectului; iar partenerii vor discuta despre dezvoltarea resurselor audiovizuale și de învățare propuse și despre observatorul proiectului. Acrosslimits va prezenta un prototip funcțional al website-ului proiectului și o structură inițială pentru observatorul proiectului care urmează să fie discutate, precum și soluțiile ce țin de imaginea proiectului care vor fi discutate. Grupul pentru Integrare Europeană (GIE) va prezenta planul de comunicare pentru NGEnvironment.

 

Reuniunea 2:

Reuniunea 2 a partenerilor va avea loc în Spania, găzduită de Asociación Cultural y Medioambiental Permacultura Cantabria (ACYMPC). Această întâlnire coincide cu încheierea fazei de cercetare a proiectului, iar Raportul-Sinteză de Cercetare va fi prezentat pentru ajustarea finală. Programul de introducere în pedagogie și structura și conținutul cursului de pregătire la care s-a lucrat până acum vor fi prezentate, discutate și ajustate în conformitate cu rezultatele cercetării care vor fi incluse. Future in Perspective (FIP) va prezenta ce a lucrat pe piesele audiovizuale pentru a fi discutate cu partenerii, pentru a permite ajustări în timp util. Acrosslimits (AL) va prezenta actualizările de pe site-ul web și o structură funcțională pentru observator. Această întâlnire va fi foarte importantă pentru a realiza ajustări finale la toate rezultatele înainte de pilotarea lor în primul eveniment de multiplicare și în cursul de formare.

 

Reuniunea 3:

Reuniunea 3 a partenerilor va avea loc în Italia, găzduit de Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata (SINERGIE). Această întâlnire va avea loc în același timp cu cursul pilot de formare. Primul eveniment de multiplicare ar fi trebuit să aibă loc mai devreme în luna 11, iar partenerii vor discuta lecțiile învățate. Actualizările asupra pachetului audiovizual de implicare vor fi prezentate pentru discuții comune privind îmbunătățirea cu privire la evenimente viitoare. Observatorul online va fi prezentat deja cu unele cazuri documentate, iar partenerii vor discuta despre îmbunătățirile necesare, dacă ele există.

 

Reuniunea 4:

Reuniunea 4 a partenerilor va avea loc în Grecia, găzduită de Society for Environmental Education in Corinthia (EPEK). Această întâlnire va coincide cu pregătirea raportului intermediar și va fi un moment important pentru parteneri pentru a reflecta asupra cursului proiectului, a muncii realizate, a calității tuturor rezultatelor și resurselor, a implementării evenimentului / formării și pentru a efectua o evaluare internă mai detaliată privind managementului și implementării proiectului.

 

Reuniunea 5:

Reuniunea 5 a partenerilor va avea loc în Malta, găzduită de Acrosslimits (AL) și va coincide cu începutul elaborării „Ghidului de supraviețuire pentru fondarea și finanțarea ONG-urilor” și a documentului de politică. Aceste rezultate vor fi prezentate ca structură inițială care va fi discutat între parteneri și va fi convenită structura finală. De asemenea, raportul final layman va fi prezentat și discutat pentru ca partenerii să poată conveni asupra unei structuri și a conținutului său.

 

Reuniunea 6:

Reuniunea 6 a partenerilor va avea loc în Germania, găzduită de Universitatea din Paderborn (UPB). Va coincide cu finalizarea activităților proiectului, prezentarea unui raport final layman în variantă avansată, reflecție și evaluare internă și găzduirea Conferinței finale, când vor fi prezentate documentul de politică și toate celelalte rezultate ale proiectului. Vor participa minim 58 de reprezentanți ai tuturor grupurilor țintă ale proiectului. Acest eveniment va fi transmis în direct prin web-cast.