Συνδέσεις

NGEnvironment
Foster European Active Citizenship and Sustainability
Through Ecological Thinking by NGOs

PΑριθμός έργου: 2018-1-DE02-KA204-005014

Έργο – Ιστοσελίδα – NGEnvironment:

http://www.ngenvironment-project.eu/

http://ngenvironment.eduproject.eu

 

Σύνδεσμοι του NGEnvironment στην ιστοσελίδα του εταίρου:

https://wiwi.uni-paderborn.de/dep5/wirtschaftspaedagogik-prof-beutner/forschung/aktuelle-drittmittelprojekte/ngenvironment/

 

Άλλο ενδιαφέρον έργο στον ορίζοντα:

Έργο: “GET-UP – Green Entrepreneruship Training – Underpinning Prosperity”:

http://get-up.eduproject.eu/

http://www.green-entrepreneurship.online/

 

Έργο: “EcoMentor”

http://ecomentor.ios.edu.pl

 

Έργο: “Shadows – Supporting Entrepreneurs in the Creative and Cultural Sector”

https://www.creative-entrepreneurs.eu