Proiect

NGEnvironment
Foster European Active Citizenship and Sustainability
Through Ecological Thinking by NGOs

Numărul proiectului: 2018-1-DE02-KA204-005014: 2018-1-DE02-KA204-005014

Program

Programul ERASMUS +; Educația adulților

Durată

01.09.2018 – 31.08.2021

 

Subiect

NGEnvironment apare ca o contribuție relevantă la prioritățile orizontale ale UE de îmbunătățire a competențelor de bază și transversale relevante și de înalt nivel ale cetățenilor UE, în sfera educației adulților și în cadrul perspectivei învățării pe tot parcursul vieții, întrucât are ca scop capacitarea noilor lideri pentru implicarea în schimbare, îmbunătățirea competențelor antreprenoriale, lingvistice și digitale și încurajarea angajabilității, a dezvoltării socio-educaționale și profesionale, prin acțiunea ONG-urilor.

Prin capacitarea liderilor ONG-urilor, NGEnvironment va contribui la îmbunătățirea / extinderea ofertei de oportunități de învățare de înaltă calitate, adaptate nevoilor adulților cu calificare scăzută, astfel încât aceștia să dobândească abilități de alfabetizare și antreprenoriat, cu recunoașterea acestor abilități.

NGEnvironment va fi adaptat în special pentru publicul adult, încurajând coeziunea socială, stimulând talentul și luând în considerare nevoile / preocupările specifice ale adulților și oferind noi abordări de învățare printr-un proces pedagogic holistic, participativ, motivațional, care va duce în cele din urmă la dezvoltarea multor competențe cheie cu un efect pe termen lung asupra cetățeniei europene active pentru sustenabilitate.

Incluziunea socială va fi realizată pe măsură ce NGEnvironment încearcă să instruiască noi lideri de ONG-uri, oferind oportunități egale de învățare pentru toți, indiferent de gen, religie, mediul cultural, vârsta etc.  Proiectul va încuraja integrarea socială prin crearea de locuri de muncă pentru persoane segregate social sau cu calificări scăzute.

Grupurile țintă principale abordate de proiectul NGEnvironment se împart în trei categorii distincte:

1) cetățeni adulți care doresc să devină lideri / antreprenori ai ONG-urilor,

2) personalul ONG-urilor existente care urmează să primească instruire actualizată într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții,

3) personalul ONG-urilor existente care dorește să-și împărtășească expertiza și să sprijine noii lideri participând la procesul de imersiune.

Rezultatele materiale vor include mai multe produse intelectuale:

– Raportul inițial de cercetare care va fi realizat în fiecare țară pentru a stabili stadiul actual al problemei și orientările generale și pentru a documenta toate acțiunile de dezvoltare din proiect.

– Două pachete de instruire, unul pedagogic, adresat mentorilor ONG-urilor care vor găzdui noi potențiali lideri ai ONG-urilor în programul de imersiune și unul pentru formarea specifică a noilor lideri adulți ai ONG-urilor care încurajează un set de competențe de bază.

– Platforma online care conține toate informațiile relevante ale proiectului, găzduind un depozit de rezultate, precum și observatorul asociat al ONG-urilor pentru prezentarea celor mai bune practici și a modelelor de rol.

– Un set de instrumente pentru implicare care include canale de comunicare online, pe suport de hârtie și audiovizuale, care asigură un cadru de valorizare și o largă extindere a proiectului și motivează participarea.

– Videoclipuri instructive, cu cele mai bune practici ale ONG-urilor și impact sociale pentru a oferi un cadru de modele sau exemple pentru a sprijini valorizarea proiectului. De asemenea, va fi realizat un documentar video care urmărește istoria dezvoltării proiectului.

– Un „Ghid de supraviețuire pentru înființarea și finanțarea ONG-urilor” va fi pus la dispoziție pentru ca potențiali noi lideri ai ONG-urilor a putea să continue să se instruiască, precum și un raport laic care să ofere justificarea, obiectivele, concluziile principale și studiile de caz ale întregului proiect.

– Un document de politică, care să indice de ce ar putea fi relevantă o schimbare a abordării politice în ceea ce privește sprijinirea ONG-urilor; opțiunile de politică disponibile și argumentele și contra-argumentele fiecărei opțiuni.

– În cele din urmă, documentul de politică va recomanda un curs de acțiune bazat pe experiențele și lecțiile învățate în timpul proiectului NGEnvironment, pe baza unei perspective mai instituționale sau de elaborare a politicilor.

O societate participativă poate funcționa numai atunci când cetățenii sunt bine informați, implicați activ în activități civice și sunt echipați cu abilitățile de advocacy, dezbatere, compromis și conducere.

Proiectul NGEnvironment prezintă beneficii clare și tangibile pentru toate părțile interesate:

  1. îmbunătățirea abilităților de conducere de bază,
  2. promovarea cetățeniei și a activităților ONG-urilor,
  3. sprijinirea politicilor ecologice și sociale cu beneficii dovedite la nivelul mediului, beneficii ale comunității regionale și locale; și
  4. promovarea coeziunii sociale, integrării și incluziunii

cu beneficii și mai multe oportunități pentru toți, sunt o situație de tip ’câștig-câștig’ pentru toți cei implicați.