Συνάντηση 2- Santander, Ισπανία

Η δεύτερη συνάντηση του NGEnvironment πραγματοποιείται στο Santander της Ισπανίας από τις 21 έως τις 23 Μαΐου 2019.

Ημερήσια διάταξη και πρακτικά:

M2 – NGEnvironment Agenda

2nd NGEnviornment Meeting-Minutes_05-2019

Παρουσιάσεις:

A – NGEnvironment_M2_Welcome

B – NGEnvironment_M2_Project

C – NGEnvironment_M2_IO1

D – NGEnvironment_M2_IO2

E – NGEnvironment_M2_IO3

F – NGEnvironment_M2_Introduction GIE IO5

G – NGEnvironment_M2_Finances PROM

H – NGEnvironment_M2_Evaluation

Αξιολόγηση

NGEnvironment_2nd Meeting_EvalReport

Agenda and Minutes:

M2 – NGEnvironment Agenda

2nd NGEnviornment Meeting-Minutes_05-2019

Presentations:

A – NGEnvironment_M2_Welcome

B – NGEnvironment_M2_Project

C – NGEnvironment_M2_IO1

D – NGEnvironment_M2_IO2

E – NGEnvironment_M2_IO3

F – NGEnvironment_M2_Introduction GIE IO5

G – NGEnvironment_M2_Finances PROM

H – NGEnvironment_M2_Evaluation

Evaluation

NGEnvironment_2nd Meeting_EvalReport

Agenda and Minutes:

M2 – NGEnvironment Agenda

2nd NGEnviornment Meeting-Minutes_05-2019

Presentations:

A – NGEnvironment_M2_Welcome

B – NGEnvironment_M2_Project

C – NGEnvironment_M2_IO1

D – NGEnvironment_M2_IO2

E – NGEnvironment_M2_IO3

F – NGEnvironment_M2_Introduction GIE IO5

G – NGEnvironment_M2_Finances PROM

H – NGEnvironment_M2_Evaluation

Evaluation

NGEnvironment_2nd Meeting_EvalReport

Agenda y Actas:

M2 – NGEnvironment Agenda

2nd NGEnviornment Meeting-Minutes_05-2019

Presentaciones:

A – NGEnvironment_M2_Welcome

B – NGEnvironment_M2_Project

C – NGEnvironment_M2_IO1

D – NGEnvironment_M2_IO2

E – NGEnvironment_M2_IO3

F – NGEnvironment_M2_Introduction GIE IO5

G – NGEnvironment_M2_Finances PROM

H – NGEnvironment_M2_Evaluation

Evaluación

NGEnvironment_2nd Meeting_EvalReport

Agenda e Verbale:

M2 – NGEnvironment Agenda

2nd NGEnviornment Meeting-Minutes_05-2019

Presentazioni:

A – NGEnvironment_M2_Welcome

B – NGEnvironment_M2_Project

C – NGEnvironment_M2_IO1

D – NGEnvironment_M2_IO2

E – NGEnvironment_M2_IO3

F – NGEnvironment_M2_Introduction GIE IO5

G – NGEnvironment_M2_Finances PROM

H – NGEnvironment_M2_Evaluation

Valutazione

NGEnvironment_2nd Meeting_EvalReport

Agenda și Procesul verbal

M2 – NGEnvironment Agenda

2nd NGEnviornment Meeting-Minutes_05-2019

Prezentări

A – NGEnvironment_M2_Welcome

B – NGEnvironment_M2_Project

C – NGEnvironment_M2_IO1

D – NGEnvironment_M2_IO2

E – NGEnvironment_M2_IO3

F – NGEnvironment_M2_Introduction GIE IO5

G – NGEnvironment_M2_Finances PROM

H – NGEnvironment_M2_Evaluation

Evaluare

NGEnvironment_2nd Meeting_EvalReport