Συνάντηση 3 – Reggio Emilia, Ιταλία

Η τρίτη συνάντηση της NGEnvironment πραγματοποιείται στο Reggio Emilia της Ιταλίας από τις 2 έως τις 4 Φεβρουαρίου 2020.

 

Ημερήσια διάταξη και πρακτικά:

M3 – NGEnvironment Agenda – IT – final corrected version 14-01-2020

M3-Meeting-Minutes-NGEnvironment

 

Λίστα συμμετεχόντων:

3rd meeting_Particpation list

 

Παρουσιάσεις:

A – NGEnvironment_M3_Welcome

B – NGEnvironment_M3_Current Status

C – NGEnvironment_M3_IO2

D – NGEnvironment_M3_IO3

E – NGEnvironment_M3_Concept and Curriculum-UPB

F – NGEnvironment_M3_PROM-Tool

G-NGEnvironment-M3-Next Step in the NGEnvironment-UPB

H-NGEnvironment-M3-Importance of Dissemination and Exploitation-UPB

 

Αξιολόγηση

NGEnvironment_3rd Meeting_EvalReport

 

Διευθύνουσα Επιτροπή

3rd Steering Committee