Συνάντηση 4 – Ελλάδα

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τέταρτη συνεδρίαση, μόλις πραγματοποιηθεί η συνάντηση