Παραδοτέα

Διαχείριση Προγράμματος

PM – NGEnviroment-Dissemination-Valorisation Plan-DRAFT

PM – RISK REGISTER Nov 2018 – NGEnvironment

PM – Diss Tools and Eng Toolkit – As from meeting – Final

Φάκελοι διάδοσης:

Εκθέσεις διάδοσης

Έκθεση διάδοσης Σεπ 2018 – Μάιος 2019:

Dissemination_Report_Sept 2018- May 2019

Έκθεση διάδοσης Ιούνιος 2019 – Μάρτιος 2020:

NGEnvironment_Dissemination Log_June 2019- March 2020_2nd interim Report

(α)     Αφίσα

Γενική Αφίσα Προγράμματος

PM-UPB-NGEnvironment Poster EN

PM-UPB-NGEnvironment Poster DE

PM-UPB-NGEnvironment Poster SP

PM-UPB-NGEnvironment Poster GR

PM-UPB-NGEnvironment Poster IT

PM-UPB-NGEnvironment Poster PT

PM-UPB-NGEnvironment Poster RO

Αφίσες με πληροφορίες του προγράμματος:

  1. Ενημερωτική αφίσα για την 1η συνάντηση

PM – PosterDEFINITIVOKickoff_204_NGEnvironment_EN

PM – Poster DEFINITIVOKickoff_204_NGEnvironment_- DE

PM – PosterDEFINITIVOKickoff_204_NGEnvironment_GR

PM – PosterDEFINITIVOKickoff_204_NGEnvironment_IT

PM – PosterDEFINITIVOKickoff_204_NGEnvironment_PT

PM – PosterDEFINITIVOKickoff_204_NGEnvironment_RO

PM – PosterDEFINITIVOKickoff_204_NGEnvironment_SP

2) Ενημερωτική αφίσα για την 2η συνάντηση

Information poster_M2 Spain EN

Poster M2 Spain_DE

Poster piece of news_M2 Spain_ESP

Poster M2 Spain GR

Poster M2 Spain – IT

Poster M2 Spain – RO

Poster M2 Spain PT

3) Ενημερωτική αφίσα για την 3η συνάντηση

Poster M3 in Italy -EN

Poster M3 in Italy_GER

Poster piece of news_M3 in Italy_PT

Poster piecec of news_M3 in Italy_ES

Poster M3 in Italy – RO

Poster M3 in Italy GR

Poster M3 in Italy – IT

4) LTTA Αφίσα

4th piece of news_LTTA in Italy_EN

4th piece of news_LTTA in Italy_GER

4th piece of news_LTTA in Italy – RO

4th piece of news_LTTA in Italy PT

4th piece of news_LTTA in Italy GR

4th piece of news_LTTA in Italy_ES

4th piece of news_LTTA in Italy – IT

5)  Ενημερωτική αφίσα για την 4η συνάντηση:

5th piece of news_M4 online_DE

5th piece of news_M4 online_ENG

5th piece of news_M4 online_ES

5th piece of news_M4 online_ITA

5th piece of news_M4 online_PT

5th piece of news_M4 online-Gr

5th piece of news_M4 online – RO

6)  Ενημερωτική αφίσα για την 5η συνάντηση:

6th piece of news_M5 online EN

6th piece of news_M5 online GER

6th piece of news_M5 online – RO

6th piece of news_M5 online_SP

6th piece of news_M5 online-PT

6th piece of news_M5 online – IT

7) Ενημερωτική αφίσα IO2/ IO3

7th piece of news_ IOS23_EN

7th piece of news_ IOS23_GER

(β) Φυλλάδια και μονοσέλιδα

PM – NGEnvironment – Leaflet_DE_

PM – NGEnvironment – Leaflet_RO_

PM – NGEnvironment – Leaflet_EN_

PM – NGEnvironment – Leaflet_ES

PM – NGEnvironment – Leaflet_ GR

PM_NGEnvironment – Leaflet_IT_

PM – NGEnvironment – Leaflet_PT

Ρίξτε μια ματιά στα παραδοτέα του IO5 (Engagement Toolkit)

(γ) Ενημερωτικά δελτία

No 1)

NGEnvironment – Newsletter 1 – EN

NGEnvironment – Newsletter 1 – ES

NGEnvironment – Newsletter 1 –  ITA

NGEnvironment – Newsletter 1 – RO

NGEnvironment – Newsletter 1 – PT

NGEnvironment_Newsletter 1 GER

NGEnvironment-Newsletter 1 GR

No 2)

NGEnvironment – Newsletter 2 –  EN

NGEnvironment – Newsletter 2 – ES

NGEnvironment – Newsletter 2 – PT

NGEnvironment – Newsletter 2  – RO

NGEnvironment – Newsletter 2 – ITA

NGEnvironment – Newsletter 2 – GER

NGEnvironment-Newsletter 2 GR

No 3)

NGEnvironment – Newsletter 3 – DE

NGEnvironment – Newsletter 3 – ES

NGEnvironment – Newsletter 3 – EN_

NGEnvironment – Newsletter 3  – IT

NGEnvironment – Newsletter 3 – PT

NGEnvironment – Newsletter 3  – RO_

NGEnvironment – Newsletter 3 – GR

(δ) Δηλώσεις Εταίρου

NGEnviornment_Statements of the partners_EPEK

NGEnvironment – Statement for dissemination – GIE

NGENVIRONMENT_partner statement_RC

NGEnvironment_Statements of the partners_PC

NGENVRONMENT_partner statement_FIPL

NGEnvironment Malta Partner Statement_AL

NGEnvironment Germany Partner Statement_UPB

NGE_Statements of the partners_SIN

IO 1: Συνοπτική έκθεση έρευνας

IO1 – About the NGOs in Germany- Final

IO1 – About the NGOs in Romania – Final

IO1 – About the NGOs in Malta – Final

IO1 – About the NGOs in Portugal

IO1 – About the NGOs in Spain _

IO1 – About-NGOs-in-Ireland-Final

IO1-About-the-NGOs-in-GREECE-

IO1 – About the NGOs in Italy

IO 2: Επαγωγή στην Παιδαγωγική για το προσωπικό των ΜΚΟ

Πληροφορίες

IO2 – NG – Information on the structure

IO2 – NG – NGEnvironment – IO2 Induction to Pedagogy – Format

IO2 – NG – NGEnvironment Lesson Plan – Module form

Ενότητα 1

O2-NGEnvironment Lesson Plan – Module 1

NGEnvironment_IO2 -M1-Part1

NGEnvironment_IO2 M1_Part 2

NGEnvironment_IO2-M1-Part 3

Ενότητα 2

O2-M2-NGEnvironment Lesson Plan

NGEnvironment – IO2-M2 PART 1

NGEnvironment – IO2 – M2 PART 2

NGEnvironment – IO2 – M2 PART 3

Ενότητα 3

O2-NGEnvironment Lesson Plan – Module 3

NGEnvironment_IO2 – M3 Part1

NGEnvironment_IO2 – M3 Part2

NGEnvironment_IO2 – M3 Part3

Ενότητα 4

O2-M4-NGEnvironment-Lesson Plan-EN

O2-M4-NGEnvironment-Blended Learning in NGEnvironment Part 1-EN

O2-M4-NGEnvironment-Blended Learning in NGEnvironment Part 2-EN

O2-M4-NGEnvironment-Blended Learning in NGEnvironment Part 3-EN

Ενότητα 5

MOD5_Full_NGEnvironment_Lesson_Plan

MOD5_Evaluation_Assessment

MOD5_Elevator_Pitch_Worksheet

MOD5_Part_1

MOD5_Part_2

MOD5_Part_3

MOD5_Part_4

MOD5_Part_5

MOD5_Part_6

MOD5_Part_7

IO3: Πακέτο κατάρτισης για την κοινωνική και πράσινη ηγεσία των ΜΚΟ

Πληροφορίες

NGEnvironment – IO3 – Training package for social and green NGO leadership

Ενότητα 1

NGEnvironment Lesson Plan – Module 1_LeaderShip NGEnvironment_IO3_Module1_Introducing leadership_Unit1_P1_leadership NGEnvironment_IO3_Module1_Introducing leadership_Unit1_P2_leadership NGEnvironment_IO3_Module1_Introducing leadership_Unit1_P3_leadership

Ενότητα 2

IO3 Module 2 – Part 1

IO3 Module 2 – Part 2

NGEnvironment Lesson Plan -IO3- M2 final

Ενότητα 3

IO3 Module 3_ Creative thinking, initiative, self-confidence Part 1

IO3 Module 3_ Creative thinking, initiative, self-confidence Part 2

IO3 Module 3_ Creative thinking, initiative, self-confidence Part 3

NGEnvironment Lesson Plan -IO3 M3

Ενότητα 4

NGEnvironment_IO3_Module4_Idea generation and evaluation_Part 1 NGEnvironment_IO3_Module4_Idea generation and evaluation_Part 2

NGEnvironment Lesson Plan – Module 4- Idea Generation

Ενότητα 5

NGEnvironment_IO3_Module5_Testing and prototyping the NGO idea – Part 1 NGEnvironment_IO3_Module5_Testing and prototyping the NGO idea -Part 2

NGEnvironment Lesson Plan – Module 5- Testing and prototyping the NGO idea

Ενότητα 6

IO3_Communication_NT

Module 6 – Lesson Plan

Ενότητα 7

IO3_Funding_NT

Modul 7 – Lesson Plan_ENG

IO4: Ηλεκτρονική πλατφόρμα και Παρατηρητήριο

O4-NGEnviornment-Showcases and Online Observatory-EN

Συνέντευξη παρατηρητηρίου Ιταλία:

Συνέντευξη παρατηρητηρίου Γερμανία:

Συνέντευξη παρατηρητηρίου Ελλάδα:

Συνέντευξη παρατηρητηρίου Πορτογαλία:

Συνέντευξη παρατηρητηρίου Ρουμανία:

Συνέντευξη του Παρατηρητηρίου Iρλανδία:

coming soon

Συνέντευξη του Παρατηρητηρίου στη Μάλτα:

coming soon

Συνέντευξη παρατηρητηρίου Ισπανία:

IO5: Εργαλειοθήκη δέσμευσης Toolkit (στα αγγλικά)

NGEnvironment – IO5 Research Guidelines – Final

NGEnvironment _IO5 Report_GER

NGEnvironment _IO5 Report_GIE-RO

NGEnvironment _IO5 Report_Rightchallenge-PT

NGEnvironment _IO5 Report_Sinergie-IT

NGEnvironment _IO5 Report_ EPEK

NGEnvironment _IO5 Report_Acrosslimits-MT

NGEnvironment _IO5 Report_FIPL-IE

NGEnvironment _IO5 Report_PC-ES

NGEnvironment _IO5 Summary Research Report

Προϊόντα του Engagement Toolkit (στα αγγλικά):

IO5 – NG – NGEnvironment – Brochure1_EN_30.10.2019
IO5 – NG – NGEnvironment – Brochure2_EN_30.10.2019
IO5 – NG – NGEnvironment – Infographics1_EN_30.10.2019
IO5 – NG – NGEnvironment – Infographics2_EN_30.10.2019
IO5 – NG – NGEnvironment – Leaflet_EN_30.10.2019

Προϊόντα του Engagement Toolkit στις γλώσσες των εταίρων του προγράμματος:

Γερμανικά:

NGEnvironment – Brochure1_EN_12.11.2019_Final_Deutsch_

NGEnvironment – Brochure2_EN_12.11.2019_Final_Deutsch_

NGEnvironment – Infographics1_DE_12.11.2019_Final_Deutsch

NGEnvironment – Infographics2_DE_12.11.2019_Final_Deutsch

NGEnvironment – Leaflet_EN_12.11.2019_Final_Deutsch

Ισπανικά:

NGEnvironment – Brochure1_ES

NGEnvironment – Brochure2_ES

NGEnvironment – Infographics1

NGEnvironment – Infographics2_ES

NGEnvironment – Leaflet_ES

Ιταλικά:

NGEnvironment – Brochure1_IT_20.11.2019

NGEnvironment – Brochure2_IT_20.11.2019_DEF

NGEnvironment – Infographics1_IT_20.11.2019

NGEnvironment – Infographics2_IT_20.11.2019

NGEnvironment – Leaflet_IT_20.11.2019

Ελληνικά:

NGEnvironment – Brochure 2 Greek

NGEnvironment – Brochure1 Greek

NGEnvironment – Infographics1_EN_12.11.2019_ Greek

NGEnvironment – Infographics2_EN_12.11.2019_Greek

NGEnvironment – Leaflet_EN_12.11.2019 Greek

Πορτογαλικά:

NGEnvironment – Brochure1_EN_12.11.2019_Final PT

NGEnvironment – Brochure2_EN_12.11.2019_Final PT

NGEnvironment – Infographics1_EN_12.11.2019_Final PT

NGEnvironment – Infographics2_EN_12.11.2019_Final PT

NGEnvironment – Leaflet_EN_12.11.2019_Final PT

Ρουμάνικα:

NGEnvironment – Brochure1_EN_12.11.2019_Final_RO

NGEnvironment – Brochure2_EN_12.11.2019_Final_RO

NGEnvironment – Infographics1_EN_12.11.2019_Final_RO

NGEnvironment – Infographics2_EN_12.11.2019_Final_RO

NGEnvironment – Leaflet_EN_12.11.2019_Final_RO

PPT-Παρουσιάσεις των εταίρων του έργου:

Slideshow UPB

Slideshow_- SIN

Slideshow – AcrossLimits

Slideshow RightChallenge

Slideshow – GIE

Slideshow- IO5 PC

Slideshow – FIPL

 Slideshow EPEK

Βίντεο διάδοσης στο Youtube:

Βίντεο παρακίνησης για τους υπάρχοντες ηγέτες ΜΚΟ και τα μέλη του προσωπικού:
https://youtu.be/kcDaLKgzMB4

Βίντεο παρακίνησης για τους υπάρχοντες ηγέτες ΜΚΟ και τα μέλη του προσωπικού:
https://youtu.be/IQuM7Xn5e9k

Βίντεο εργαλειοθήκης αφοσίωσης

Μαρτυρίες από τη Ρουμανία: 

Μαρτυρίες από την Ιταλία:

Μαρτυρίες από την Πορτογαλία:

https://youtu.be/vJyIhDfqHCQ

https://youtu.be/ir7EJXigBLs

https://youtu.be/TMexShFWnnk

Μαρτυρίες από τη Γερμανία:

Μαρτυρίες από την Ελλάδα:

Μαρτυρίες από τη Μάλτα:

Μαρτυρίες από την Ισπανία: 

Μαρτυρίες από την Ιρλανδία:

IO6: Οπτικοακουστικό διδακτικό πακέτο

Σενάρια βίντεο για το οπτικοακουστικό διδακτικό πακέτο 

NGEnvironment_Script_1_ Understanding NGOs and modern leadership

NGEnvironment_Script_2_The NGEnvironment project and its outputs

NGEnvironment_Script_3_Training Programme for current NGO leaders

NGEnvironment_Script_4_Training Programme for future NGO leaders

NGEnvironment_Script_5_The immersion programme Leadership Seminars and the local training

Αγγλική έκδοση

Ιταλική έκδοση

Ισπανική έκδοση

Ελληνική έκδοση:

Αγγλική έκδοση:

Γερμανική έκδοση:

Ρουμανία έκδοση:

NGEnvironment Video Testimonial Guidelines

(these videos are coming soon)

IO7: Οδηγός επιβίωσης για την ίδρυση και χρηματοδότηση ΜΚΟ

NGEnvironment_IO7 Draft

IO7 NGEnvironment – Main needs of NGOs in Spain

NGE_IO7 Survival guide for NGO

NGE_IO7 Survival guide for NGO_table of contents_report your country

Survial Guide – Final versions

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_general version_English

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Germany_English

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Greece_English

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Ireland_English

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Italy_English

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Malta_English

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Portugal_English

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Romania_English

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Spain_English

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Germany_German

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Greece-Greek

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Ireland_English

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Italy_Italian

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Malta_English

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Portugal_Portuguese

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Romania_Romanian

NGEnvironment_IO7 Survival guide for NGO_Spain_Spanish

IO8: Έγραφα πολιτικής

NGE_PolicyPaper_EN

NGE_PolicyPaper_GER

NGE_PolicyPaper_Greek

NGE_PolicyPaper_IT

NGE_PolicyPaper_PT

NGE_PolicyPaper_RO

NGE_PolicyPaper_SP

IO9: Layman report

NGEnvironment_IO9_Laymans Report_ENG

NGEnvironment_IO9_Laymans Report – PT 

NGEnvironment_IO9_Laymans Report – ES

NGEnvironment_IO9_Laymans Report- GK

NGEnvironment_IO9_Laymans Report_IT

NGEnvironment_IO9_Laymans Report_GER

Τελικά αρχεία