Παραδοτέα

 

Διαχείριση Προγράμματος

PM – NGEnviroment-Dissemination-Valorisation Plan-DRAFT

PM – RISK REGISTER Nov 2018 – NGEnvironment

PM – Diss Tools and Eng Toolkit – As from meeting – Final

 

Φάκελοι διάδοσης:

Εκθέσεις διάδοσης

Έκθεση διάδοσης Σεπ 2018 – Μάιος 2019:

Dissemination_Report_Sept 2018- May 2019

Έκθεση διάδοσης Ιούνιος 2019 – Μάρτιος 2020:

NGEnvironment_Dissemination Log_June 2019- March 2020_2nd interim Report

 

(α)     Αφίσα

Γενική Αφίσα Προγράμματος

PM-UPB-NGEnvironment Poster EN

PM-UPB-NGEnvironment Poster DE

PM-UPB-NGEnvironment Poster SP

 

Αφίσες με πληροφορίες του προγράμματος:

  1. Ενημερωτική αφίσα για την 1η συνάντηση

PM – PosterDEFINITIVOKickoff_204_NGEnvironment_EN

PM – Poster DEFINITIVOKickoff_204_NGEnvironment_- DE

 

2) Ενημερωτική αφίσα για την 2η συνάντηση

Information poster_M2 Spain EN

DE_Poster M2 Spain

 

3) Ενημερωτική αφίσα για την 3η συνάντηση

Poster M3 in Italy -EN

Poster M3 in Italy_GER

 

4) LTTA Αφίσα

piece of news_LTTA in Italy_EN

piece of news_LTTA in Italy_GER

 

(β) Φυλλάδια και μονοσέλιδα

PM – NGEnvironment – Leaflet_DE_30.10.2019

PM – NGEnvironment – Leaflet_RO_30.10.2019

PM – NGEnvironment – Leaflet_EN_30.10.2019

NGEnvironment – Leaflet_ES

PM – NGEnvironment – Leaflet_30.10.2019 Greek PDF

Ρίξτε μια ματιά στα παραδοτέα του IO5 (Engagement Toolkit)

 

(γ) Ενημερωτικά δελτία

No 1)

NGEnvironment – Newsletter 1 – ES

NGEnvironment – Newsletter 1 – GIE – final – ITA

NGEnvironment – Newsletter 1 – GIE – final – RO

NGEnvironment – Newsletter 1 – PT

NGEnvironment – Newsletter 2 – GIE – Final – EN

NGEnvironment_Newsletter_UPB-GER

NGEnvironment-Newsletter 1 Greece

 

No 2)

NGEnvironment – Newsletter 1 – ES

NGEnvironment – Newsletter 1 – GIE – final – ITA

NGEnvironment – Newsletter 1 – GIE – final – RO

NGEnvironment – Newsletter 1 – PT

NGEnvironment – Newsletter 2 – GIE – Final – EN

NGEnvironment_Newsletter_UPB-GER

NGEnvironment-Newsletter 1 Greece

 

(δ) Δηλώσεις Εταίρου

NGEnviornment_Statements of the partners_EPEK

NGEnvironment – Statement for dissemination – GIE

NGENVIRONMENT_partner statement_RCA

NGEnvironment_Statements of the partners_PC

NGENVRONMENT_partner statement_FIPL

 

IO 1: Συνοπτική έκθεση έρευνας

IO1 – About the NGOs in Germany- Final

IO1 – About the NGOs in Romania – Final

IO1 – About the NGOs in Malta – Final

IO1 – About the NGOs in Portugal

IO1 – About the NGOs in Spain _

IO1 – About-NGOs-in-Ireland-Final

IO1-About-the-NGOs-in-GREECE-

IO1 – About the NGOs in Italy

 

IO 2: Επαγωγή στην Παιδαγωγική για το προσωπικό των ΜΚΟ

Πληροφορίες

IO2 – NG – Information on the structure

IO2 – NG – NGEnvironment – IO2 Induction to Pedagogy – Format

IO2 – NG – NGEnvironment Lesson Plan – Module form

 

Ενότητα 1

O2-NGEnvironment Lesson Plan – Module 1

NGEnvironment_IO2 -M1-Part1

NGEnvironment_IO2 M1_Part 2

NGEnvironment_IO2-M1-Part 3

 

Ενότητα 2

O2-M2-NGEnvironment Lesson Plan

NGEnvironment – IO2-M2 PART 1

NGEnvironment – IO2 – M2 PART 2

NGEnvironment – IO2 – M2 PART 3

 

Ενότητα 3

O2-NGEnvironment Lesson Plan – Module 3

NGEnvironment_IO2 – M3 Part1

NGEnvironment_IO2 – M3 Part2

NGEnvironment_IO2 – M3 Part3

 

Ενότητα 4

O2-M4-NGEnvironment-Lesson Plan-EN

O2-M4-NGEnvironment-Blended Learning in NGEnvironment Part 1-EN

O2-M4-NGEnvironment-Blended Learning in NGEnvironment Part 2-EN

O2-M4-NGEnvironment-Blended Learning in NGEnvironment Part 3-EN

 

Ενότητα 5

MOD5_Full_NGEnvironment_Lesson_Plan

MOD5_Evaluation_Assessment

MOD5_Elevator_Pitch_Worksheet

MOD5_Part_1

MOD5_Part_2

MOD5_Part_3

MOD5_Part_4

MOD5_Part_5

MOD5_Part_6

MOD5_Part_7

 

IO3: Πακέτο κατάρτισης για την κοινωνική και πράσινη ηγεσία των ΜΚΟ

Πληροφορίες

NGEnvironment – IO3 – Training package for social and green NGO leadership

Η τρέχουσα κατάσταση του IO3 παρουσιάστηκε στο LTTA (βλέπε LTTA, Reggio Emilia). Η τελική έκδοση του IO3 θα ανέβει σύντομα

 

IO4: Ηλεκτρονική πλατφόρμα και Παρατηρητήριο

Έρχεται σύντομα

 

IO5: Προϊόντα του Engagement Toolkit (στα αγγλικά)

NGEnvironment – IO5 Research Guidelines – Final

 

NGEnvironment _IO5 Report_GER

NGEnvironment _IO5 Report_GIE-RO

NGEnvironment _IO5 Report_Rightchallenge-PT

NGEnvironment _IO5 Report_Sinergie-IT

NGEnvironment _IO5 Report_ EPEK

NGEnvironment _IO5 Report_Acrosslimits-MT

NGEnvironment _IO5 Report_FIPL-IE

NGEnvironment _IO5 Report_PC-ES

 

NGEnvironment _IO5 Summary Research Report

 

Προϊόντα του Engagement Toolkit (στα αγγλικά):

IO5 – NG – NGEnvironment – Brochure1_EN_30.10.2019
IO5 – NG – NGEnvironment – Brochure2_EN_30.10.2019
IO5 – NG – NGEnvironment – Infographics1_EN_30.10.2019
IO5 – NG – NGEnvironment – Infographics2_EN_30.10.2019
IO5 – NG – NGEnvironment – Leaflet_EN_30.10.2019

 

Προϊόντα του Engagement Toolkit στις γλώσσες των εταίρων του προγράμματος:

 

Γερμανικά:

NGEnvironment – Brochure1_EN_12.11.2019_Final_Deutsch_

NGEnvironment – Brochure2_EN_12.11.2019_Final_Deutsch_

NGEnvironment – Infographics1_DE_12.11.2019_Final_Deutsch

NGEnvironment – Infographics2_DE_12.11.2019_Final_Deutsch

NGEnvironment – Leaflet_EN_12.11.2019_Final_Deutsch

 

Ισπανικά:

NGEnvironment – Brochure1_ES

NGEnvironment – Brochure2_ES

NGEnvironment – Infographics1

NGEnvironment – Infographics2_ES

NGEnvironment – Leaflet_ES

 

Ιταλικά:

NGEnvironment – Brochure1_IT_20.11.2019

NGEnvironment – Brochure2_IT_20.11.2019_DEF

NGEnvironment – Infographics1_IT_20.11.2019

NGEnvironment – Infographics2_IT_20.11.2019

NGEnvironment – Leaflet_IT_20.11.2019

 

Ελληνικά:

NGEnvironment – Brochure 2 Greek

NGEnvironment – Brochure1 Greek

NGEnvironment – Infographics1_EN_12.11.2019_ Greek

NGEnvironment – Infographics2_EN_12.11.2019_Greek

NGEnvironment – Leaflet_EN_12.11.2019 Greek

 

Πορτογαλικά:

NGEnvironment – Brochure1_EN_12.11.2019_Final PT

NGEnvironment – Brochure2_EN_12.11.2019_Final PT

NGEnvironment – Infographics1_EN_12.11.2019_Final PT

NGEnvironment – Infographics2_EN_12.11.2019_Final PT

NGEnvironment – Leaflet_EN_12.11.2019_Final PT

 

Ρουμάνικα:

NGEnvironment – Brochure1_EN_12.11.2019_Final_RO

NGEnvironment – Brochure2_EN_12.11.2019_Final_RO

NGEnvironment – Infographics1_EN_12.11.2019_Final_RO

NGEnvironment – Infographics2_EN_12.11.2019_Final_RO

NGEnvironment – Leaflet_EN_12.11.2019_Final_RO

 

PPT-Παρουσιάσεις των εταίρων του έργου:

Slideshow UPB

Slideshow_- SIN

Slideshow – AcrossLimits

Slideshow RightChallenge

Slideshow – GIE

Slideshow- IO5 PC

Slideshow – FIPL

 Slideshow EPEK

 

Βίντεο διάδοσης στο Youtube:

Βίντεο παρακίνησης για τους υπάρχοντες ηγέτες ΜΚΟ και τα μέλη του προσωπικού:
https://youtu.be/kcDaLKgzMB4

Βίντεο παρακίνησης για τους υπάρχοντες ηγέτες ΜΚΟ και τα μέλη του προσωπικού:
https://youtu.be/IQuM7Xn5e9k

 

IO6: Οπτικοακουστικό διδακτικό πακέτο

έρχεται σύντομα

 

IO7: Οδηγός επιβίωσης για την ίδρυση και χρηματοδότηση ΜΚΟ

έρχεται σύντομα

 

IO8: Έγραφα πολιτικής

έρχεται σύντομα

 

IO9: Layman report

έρχεται σύντομα

 

Τελικά αρχεία